Hạ tầng
Hạ tầng 3
Xây lắp hạ tầng viễn thông

Xây lắp hạ tầng viễn thông

- Xây dựng công trình viễn thông, công trình dân dụng & công nghiệp, công trình giao thông, san lắp mặt bằng.

- Thiết kế hệ thống điện, mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng.

- Giám sát xây lắp công trình mạng thông tin liên lạc, công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật (ngành cấp thoát nước, giao thông).

- Mua bán vật tư viễn thông, vật liệu xây dựng, hàng kim khi điện máy…

- Cung ứng lao động tạm thời (cho thuê công nhân kỹ thuật viễn thông và lao động phổ thông), Vận chuyển hàng hóa.

Xây dựng kiến trúc

- Thiết kế, thi công, sửa chữa nhà trạm viễn thông.

- Thi công xây dựng nhà xưởng và dân dụng.

Xây dựng kiến trúc