Văn hóa doanh nghiệp

 

Công Ty Cổ Phần Phú An Gia (PAG) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305247925 do Sở Kế Hoạch – Đầu tư TP. HCM cấp ngày 08/10/ 2007 và thay đổi lần thứ 06 ngày 15/10/2014, hoạt động trong các lĩnh vực xây lắp các công trình Bưu chính Viễn thông. Là đối tác của VNPT, SCTV, FPT, EVN. 

Bài viết khác