Hạ tầng
Hạ tầng 3
Đang triển khai

Đang triển khai

Dịch vụ cung cấp bởi theo hợp đồng hợp tác với Fullroute/Biglobe, BBIX/SoftBank, VNPT, Viettel, SPT bao gồm:

Kênh truyền dữ liệu (Dịch vụ liên tỉnh, trong nước, quốc tế, Leased line quốc tế và VPN - Office Wan).
Dịch vụ Internet: IP Transit, Leased line internet, Broadband FTTh.
Tư vấn, thiết kế và xây dựng các dự án cơ sở hạn tầng viễn thông.
Đầu tư xây dựng các trạm BTS trong và ngoài các KCN cho các Nhà mạng thuê lại