HUẤN LUYỆN ATVSLĐ ĐỊNH KỲ (NĂM 2021)

Công nhân Công ty Cổ Phần Phú An Gia tham gia khóa học

Vì sao người quản lý phải học an toàn lao động?

Bạn là một người quản lý, bạn có thể là người đứng đầu doanh nghiệp hay chỉ đơn thuần làm các công tác quản lý. Cho dù bạn ở cương vị quản lý nào thì bạn cũng đang là đối tượng đại diện cho người lao động. Vì thế khi học an toàn lao động bạn bạn sẽ góp phần tạo ra môi trường an toàn lao động tránh các tai nạn rủi ro cho chính bạn và người lao động.

Khi bạn nắm vững các kiến thức về an toàn trong lao động. Tức là khi bạn nắm vững Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất,  bạn sẽ đưa ra các  biện pháp khắc phục, phòng ngừa. Điều này giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp của bạn. Chẳng hạn: nếu bạn không hiểu về an toàn lao động, thì các tai nạn có thể thường xuyên xảy ra, nhẹ thì doanh nghiệp bạn phải chi phí thuốc men đền bù cho người lao động, nặng thì có thể thiệt hại cả người và cơ sở vật chất của doanh nghiệp. Như vậy cho dù ở tình thế nào thì doanh nghiệp của bạn cũng phải tốn chi phí lãng phí.

Khi bạn tạo được môi trường lao động an toàn thì người lao động sẽ yên tâm công tác cống hiến trong doanh nghiệp của bạn. Nhân sự lành nghề có kinh nghiệm trong doanh nghiệp bạn ổn định. Đây là tiền đề rất lớn tạo ra hiệu quả lao động cho doanh nghiệp bạn.

Phía trên chỉ là những lợi ích thuộc bề nổi khi người quản lý được đào tạo an toàn lao động. Lợi ích này còn rất nhiều vì thế việc đào tạo quản lý an toàn lao động là điều cần thiết cho doanh nghiệp

Giảng viêng Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II cùng tham gia thảo luận với người lao động


 

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG LÀ GÌ ?

An toàn vệ sinh lao động là các biện pháp bảo hộ lao động được đưa ra nhằm phòng và tránh các bệnh liên quan đến nghề nghiệp, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động.

An toàn vệ sinh lao động là biện pháp đi song song với an toàn lao động. Cả 2 khái niệm này được gọi chung là bảo hộ lao động.

Học viên lắng nghe cùng thảo luận kiến thức sau khóa học

KẾ HOẠCH VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG

Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động được quy định cụ thể ở điều 76 của Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13, Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015. Luật an toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Trích Điều 76. Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động: 
1. Hằng năm, người sử dụng lao động phải xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động. Đối với các công việc phát sinh trong năm kế hoạch thì phải bổ sung nội dung phù hợp vào kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động.
2. Việc lập kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động phải được lấy ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở và dựa trên các căn cứ sau đây:
a) Đánh giá rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; việc kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;
b) Kết quả thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm trước;
c) Nhiệm vụ, phương hướng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tình hình lao động của năm kế hoạch;
d) Kiến nghị của người lao động, của tổ chức công đoàn và của đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra.
3. Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ;
b) Biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động, phòng, chống yếu tố có hại và cải thiện điều kiện lao động;
c) Trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động;
d) Chăm sóc sức khỏe người lao động;
đ) Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

Giảng viên và học viên chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc khóa huận luyện ATVSLĐ ngày 09/01/2021

 

Bài viết khác