Kiến Trúc

Gần 3.200 doanh nghiệp tham gia cơ chế một cửa quốc gia
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, từ ngày 1/1 đến ngày 15/5/2018, có 299.000 bộ hồ sơ của gần 3.200 doanh nghiệp tham gia cơ chế một cửa quốc gia (NSW).
.
299.000 bộ hồ sơ của gần 3.200 doanh nghiệp tham gia Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).

Tổng cục Hải quan cho biết thêm, đồng thời với việc triển khai NSW, Việt Nam là thành viên tích cực trong khu vực tham gia cơ chế một cửa ASEAN (ASW). Cụ thể, từ 1/1/2018, Việt Nam là một trong 5 quốc gia đầu tiên trong khu vực thực hiện chính thức ASW cùng với Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về đẩy mạnh kết nối thủ tục tham gia NSW, một số bộ, ngành tích cực vào cuộc, như Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) cũng đã công bố, từ 22/6/2018, đơn vị này thực hiện 3 thủ tục hành chính qua NSW, gồm: thủ tục kiểm tra về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn khi nhập khẩu; thủ tục phê duyệt phương tiện đo nhập khẩu; thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do.

Hiện tại Bộ Khoa học và Công nghệ mới có 1 thủ tục thực hiện trên NSW là kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của bộ này. Như vậy đến nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã triển khai được 4 thủ tục tham gia NSW, qua đó góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, theo mục tiêu cải cách của Chính phủ đề ra.

Bài viết khác