Hạ tầng
Hạ tầng 3
Xây dựng kiến trúc

Xây dựng kiến trúc

Với đội ngủ Kiến trúc sư, kỹ sư. Công ty Cổ Phần Phú An Gia nhận:

- Thi công xây dựng các công trình kiến trúc.
+ Xây dựng mới
+ Sửa chữa, cải tạo mặt bằng.

- Thi công xây lắp hạ tầng viễn thông và điện lực
+ Xây dựng mới
+ Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống

Xây lắp hạ tầng viễn thông

Với đội ngũ kỹ sư và công nhân có tay nghề kinh nghiệm. Công ty Cổ Phần Phú An Gia chuyên nhân thi công:
- Xây lắp các công trình mạng viễn thông

 

 

- Thiết kế mạng thông tin liên lạc.

- Giám sát xây lắp công trình mạng thông tin.

- Mua bán vật tư viễn thông.

- Cung ứng lao động tạm thời (công nhân kỹ thuật viễn thông).
 

 

Xây lắp hạ tầng viễn thông